Ermeni Çeteleri Protesto Etti, Türk Ocaklarıyla CHP’yi Birleştirdi; Atatürk’ün Günlükleri: 20-26 Mart

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.’ derken onu daha iyi anlayabilmek için eylemlerini, söylemlerini anlamamız gerektiğini ifade eder. İşte bu yüzden biz de onun günlüklerinden yola çıkarak onu daha iyi anlayalım istedik. Bakalım Büyük Kurtarıcı geçmişte, 20-26 Mart arasında neler yapmıştı?

Kaynak: Atatürk Araştırma Merkezi

Kronolojik Fotoğraflar: İşte Atatürk

20 Mart 1923

Mustafa Kemal Paşa, Lâtife Hanım’la beraber o gün Konya’ya gelir ve Hükümet Konağı’ndan halka şöyle hitap eder: ‘…Egemenliğine doğrudan doğruya sahip olmanın değerini pek iyi anlayan millet, bu kutsal egemenliğine karşı baş gösterecek her tehlikeyi boğacaktır!’

21 Mart 1921

Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda o gün şöyle konuşur: ‘…Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, bugünkü şartlara göre Misak-ı Millî‘ye aykırı bir barışa imza koyamaz. Bunda mahzurlar vardır.’

22 Mart 1920

Paşa, o gün, yabancı devlet temsilciliklerine, Ermenilerin doğu bölgesinde halka yaptıkları zulüm ve işkenceleri protesto eden bir telgraf çeker: ‘…Bu hareketleri şiddetle protesto ettiğimizin ve bu tecavüzlerin önü alınmazsa cihanın pek büyük facialar doğmasına tanık olacağının bağlı olduğunuz hükümetlere süratle ulaştırılmasını rica ederiz.’

23 Mart 1925

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, o gün, vatandaşlara bir bayram mesajı yayımlar: ‘…Bugünlerde Cumhuriyet, şanlı ordusunun kahramanlığı ve bütün vatan evlâtlarının koruma ve yardımı ile büyük bir gericilik tehlikesini bastırmak ve isyan ve ihanetin başlarını Cumhuriyet mahkemelerinin adaletinin pençesine teslim etmiş olmakla bir defa daha parlak bir zafer kazanmıştır.’

24 Ocak 1931

Mustafa Kemal Paşa, o gün, Türkocakları’nı Cumhuriyet Halk Partisi ile birleştirme kararı hakkında şöyle bir demeç verir: ‘…Kurtuluş tarihinden beri ilmî sahada halkçılık ve milliyetçilik ilkelerini yaymayasadakatle ve imanla çalışan ve bu yolda memnuniyeti gerektiren hizmetleri geçmiş olan Türkocaklarının, aynı esasları siyasî ve pratik sahada gerçekleştiren partimle bütün manasıyla tek vücut olarak çalışmalarını münasip gördüm. Bu kararım ise, millî kuruluş hakkında duyduğum itimat ve güvenin ifadesidir!’_

25 Mart 1916

Miralay Mustafa Kemal, bugünü Mardin’de geçirir.

26 Mart 1937

Atatürk, o gün, Bursalı gençlerin Ankara Halkevi’nde tertipledikleri geceyi şereflendirir ve onlara şöyle hitap eder:  ‘…Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna cidden sevinmekteyim. Fakat, beraber yaşadığımız müddetçe benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, yasal bir hakkım olarak tanınmalıdır.’

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir